Doprava zdarma při nákupu nad 2.499 Kč.

Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR

Od dne 25. května 2018 začíná platit nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného pohybu těchto údajů (běžně označované jako „GDPR“) a zároveň přestává platit směrnice 95/46/ES. GDPR bude platit ve stejném rozsahu ve všech zemích Evropské unie, potažmo také v ČR a zavádí řadu změn v pravidlech, podle nichž se řídí zpracování osobních údajů, které budou mít vliv na mnoho oblastí života včetně využívání internetových služeb, mezi něž se řadí také služby nabízené firmou Perfumed Prague Borys Andrzej Kudela, Karolíny Světlé 285/20, 11000 Praha Staré Město. Vtéto informaci stručně představujeme nejdůležitější otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

Seznamte se, prosím, s tímto obsahem.

Co jsou to osobní údaje

Osobní údaje jsou v rozumění GDPR informace o fyzické osobě, jež umožňují její identifikaci. V případě využívání našich servisů jsou těmito údaji např. e-mail, IP adresa nebo Vaše údaje v jiné službě nabízené na www.perfumedprague.cz

Právní základ a cíl zpracování Vaše údaje budou v rámci našich služeb zpracovávány výhradně v souladu s jedním z přípustných právních základů a výhradně za účelem shodným s daným právním základem. Vaše údaje budou zpracovávány do doby trvání základu k jejich zpracování – čili v případě poskytnutí souhlasu do okamžiku jeho odvolání, omezení nebo jiných činností z Vaší strany, které budou omezovat tento souhlas. V případě nezbytných údajů pro provedení smlouvy – po dobu jejího plnění a v případě, že základem pro zpracování údajů je odůvodněný zájem administrátora – do doby trvání tohoto odůvodněného zájmu. Rozsah zpracovávaných osobních údajů určuje klientem uvedený a následně prodávajícímu zaslaný příslušný formulář. Zpracování osobních údajů zákazníka se může týkat adresy jeho elektronické pošty, jména a příjmení, telefonního čísla, adresy a IP adresy.

Údaje budou zpracovávány za účelem:

• realizace právních předpisů

• vytvoření účtu (receptura vůně)

• realizace objednávky,

• poskytování elektronických služeb (rezervace termínu)

• řešení obdržených reklamací

• propagační a obchodní činnost prodávajícího.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nevyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů označených jako povinné znemožňuje provedení služeb a realizaci prodejní smlouvy prodávajícím.

Administrátor

Administrátorem Vašich osobních údajů bude Perfumed Prague Borys Andrzej Kudela, Karolíny Světlé 285/20, 11000 Praha 1 Staré Město, DIČ CZ683924148, IČ 05141141 Předávání údajů Vaše údaje bude zpracovávat, pokud k tomu vyjádříte souhlas, Perfumed Prague Borys Andrzej Kudela, Karolíny Světlé 285/20, 11000 Praha 1 Staré Město, ale mohou být pověřeny ke zpracování také jiným subjektům. V každém takovém případě předání údajů neopravňuje jejich odběratele klibovolnému nakládání s nimi, ale pouze k využívání k účelům, které výrazně určilo Perfumed Prague Borys Andrzej Kudela, Karolíny Světlé 285/20, 11000 Praha 1 Staré Město. K předávání údajů obecně dochází při spolupráci s vykonavatelem nebo poskytovatelem služeb. Díky tomu můžeme např. lépe vybrat nejzajímavější nebo nejlevnější nabídky přizpůsobené pro Vás. V každém případě předání údajů neosvobozuje předávajícího z odpovědnosti za jejich zpracování. Údaje mohou být také předávány veřejným orgánům, jestliže je k tomu opravňují platné předpisy a představí příslušný požadavek, avšak nikdy v jiném případě.

Bezpečnost informací

Prodávající používá technické a organizační prostředky zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů, přiměřené nebezpečí a kategorii údajů, a zvláště pak technicky a organizačně zajišťuje údaje proti jejich zpřístupnění nepovolaným osobám, krádeži, nelegálnímu zpracování, změně, ztrátě, poškození nebo zničení, k čemuž slouží mj. certifikáty SSL (Secure Socket Layer). Soubor shromážděných osobních údajů zákazníků je přechováván na bezpečném serveru a údaje jsou chráněny také vnitřními postupy prodávajícího v oblasti zpracovávání osobních údajů a bezpečnostní politiky. Prodávající zároveň poukazuje na fakt, že využívání internetové sítě a služeb poskytovaných elektronickou cestou se může pojit se zvláštními hrozbami, jako je: přítomnost a působení internetových červů (worm), programů typu spyware nebo

 

malware, včetně počítačových virů, možnosti cracingu nebo phishingu (lovení hesel) aj. Pro získání podrobných a odborných informací ohledně bezpečnosti na Internetu prodávající doporučuje kontaktovat subjekty, které se specializují v tohoto typu informatických službách.

Cookies

Na našich internetových stránkách a aplikacích používáme technologie jako jsou cookies, local storage apod., které slouží ke sbírání a zpracovávání osobních i exploatačních údajů za účelem personalizace obsahu a reklam, a také k analýze pohybu na našich stránkách. Cookies jsou informatickými údaji ukládanými v souborech na Vašem koncovém zařízení (tzn. Vašem počítači, tabletu, chytrém telefonu atp.), které prohlížeč posílá na server při každém vstupu na stránku z tohoto zařízení, zatímco navštěvujete různé stránky na Internetu. Naleznete tam také informace o tom, jak změnit nastavení prohlížeče, abyste omezili nebo vypnuli fungování souborů cookies, a také jak odstranit tyto soubory z Vašeho zařízení.

Vaše práva v souladu s GDPR máte následující práva týkající se Vašich údajů a jejich zpracování u nás a našich partnerů.

Pokud jste poskytli souhlas se zpracováním údajů, můžete ho kdykoli zrušit.

Máte také právo žádat o přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravení, odstranění nebo omezení zpracování, právo k přenesení údajů, vyjádření nesouhlasu s jejich zpracováním, právo k podání stížnosti k dozorčímu orgánu – Úřadu ochrany osobních údajů. Výše uvedená práva máte také vpřípadě řádného zpravování údajů administrátorem.

Souhlas

Pokud chcete souhlasit se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s využitím internetových stránek a aplikací, které poskytuje administrátor k marketingovým účelům (zahrnující nezbytné analytické činnosti a sestavení marketingových profilů na základě Vaší aktivity na internetových stránkách), včetně jejich zpracování v souborech cookies instalovaných na Vašich zařízeních a čtených ztěchto souborů administrátorem, můžete snadno vyjádřit svůj souhlas kliknutím na tlačítko „Přejít na stránku“ nebo zavřením okna. Pokud nechcete vyjádřit výše popsaný souhlas nebo omezit jeho rozsah, klikněte prosím na „Pokročilé nastavení“. Souhlas je dobrovolný. Kdykoli můžete upravit Vaše preference v rámci poskytnutého souhlasu včetněnaprostého zrušení souhlasu kliknutím na pokročilé nastavení nebo zasláním zprávy administrátorovi. Informujeme, že administrátor vrámci svých zpřístupněných internetových služeb bude Vaše údaje zpracovávat k vlastním marketingovým účelům podrobně popsaným výše na základě právně opodstatněného zájmu jako administrátora.